Welkom op de website van peuterspeelzaal ’t Opstapje

Kijk gezellig rond op onze website!

Wij zijn een VVE Keurmerk peuterspeelzaal in Zandvoort.
Voor vragen kunt u ons telefonisch bereiken,
u mag ook iedere ochtend bij ons binnen lopen.

Telefoon: 06-13192998
Email: info@peuterspeelzaal-opstapje.nl

De Peuterspeelzaal

indeling van de ochtend
08.20-08.45 kinderen brengen/spel inloop
08.50 tutor kring
09.00 de kring
09.15 pientere kring
09.15 3x per week gymen,
creatieve activiteit, vrij spelen
10.00 de kring, zingen
10.30 vrij spel
11.10 opruimen
11.15 jassen aan
11.20 buitenspelen

11.50 kinderen ophalen

11.20 kinderen brengen
12.00 buitenspelen
12.30 handen wassen/lunchen
13.00 vrij spel, knutselactiviteit
14.10 opruimen
14.20 jassen aan
14.25 buiten spelen tussendoortje eten
14.50 kinderen ophalen
Openingstijden

Schooltijden

De peuterspeelzaal is geopend:

Maandag

08.20 – 11.50

Dinsdag

08.20 – 11.50

Woensdag

08.20 – 11.50

Donderdag

08.20 - 14.50

Vrijdag

08.20 – 11.50

Vakanties

 

 

 Vakanties en vrije dagen zijn gelijk aan de Basisschool

Schoolvakanties 2018-2019

Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober
Kerstvakantie 22 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie 16 februari t/m 24 februari
Meivakantie 19 april t/m 5 mei
Hemelvaart 30 en 31 mei
Pinksteren 10 juni
Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus

Vakanties
Prijzen

Tarieven 2018

De kosten voor peuterspeelzaal zijn berekend over 40 schoolweken gedeeld door 12 maanden.
In de schoolvakanties is de peuterspeelzaal gesloten, de betaling loopt echter gewoon door. U betaalt 12 maanden hetzelfde bedrag.

Wij kunnen voor u berekenen wat de peuterspeelzaal in uw situatie voor u per dagdeel gaat kosten.

Prijzen per dagdeel per maand

Uren per maand

Uur prijs

Bedrag per maand

Per dagdeel

11,66 uur

€ 7,45

€ 86,92

Wat betaalt u in 2018 voor de peuterspeelzaal? De kosten voor de peuteropvang verschillen per persoonlijke situatie.

Werkende/ studerende ouders

Werkende/studerende ouders hebben vanaf 1 januari 2018 recht op kinderopvangtoeslag voor de peuterspeelzaal. U betaalt zelf de kosten van de peuterspeelzaal en ontvangt kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Om kinderopvangtoeslag aan te kunnen vragen heeft u ons LRKP-nummer nodig.

Werkende/studerende ouders en een VVE-verklaring.

U heeft recht op kinderopvangtoeslag en u bent in het bezit van een VVE-verklaring. U betaalt de kosten van de peuterspeelzaal voor 2 of meer dagdelen en ontvangt kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Om kinderopvangtoeslag aan te kunnen vragen heeft u ons LRKP-nummer nodig. Het derde dagdeel is voor u gratis. Het derde dagdeel wordt door de peuterspeelzaal rechtstreeks met de gemeente afgerekend.

Eenverdiener/ niet werkende ouders.

U betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor 2 dagdelen, de rest van de ouderbijdrage voor 2 dagdelen wordt gesubsidieerd door de gemeente en door de peuterspeelzaal rechtstreeks met de gemeente afgerekend.

Eenverdiener/ niet werkende ouders en een VVE-verklaring.

U betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor 2 dagdelen, de rest van de ouderbijdrage voor 2 dagdelen wordt gesubsidieerd door de gemeente en door de peuterspeelzaal rechtstreeks met de gemeente afgerekend. U heeft een VVE-verklaring, hierdoor is het derde dagdeel voor u gratis. Het derde dagdeel wordt door de peuterspeelzaal rechtstreeks met de gemeente afgerekend.

Zandvoortpas

Als u in het bezit bent van een Zandvoortpas heeft u recht op 2 dagdelen peuterspeelzaal.

De peuterspeelzaal rekent deze dagdelen rechtstreeks met de gemeente af.

Vergeet u niet om ons zo spoedig mogelijk een kopie van de Zandvoortpas 2018 aan te leveren?

Zandvoortpas en een VVE-verklaring

Als u in het bezit bent van een Zandvoortpas en een VVE-verklaring heeft u recht op 3 dagdelen peuterspeelzaal.

De peuterspeelzaal rekent deze dagdelen rechtstreeks met de gemeente af.

Vergeet u niet om ons zo spoedig mogelijk een kopie van de Zandvoortpas 2018 aan te leveren?

Zandvoortpas en statushouders

Kinderen van statushouders die naar de Nederlandse inburgeringscursus gaan hebben recht op 4 dagdelen peuterspeelzaal. De peuterspeelzaal rekent deze dagdelen rechtstreeks met de gemeente af.

Vergeet u niet om ons zo spoedig mogelijk een kopie van de Zandvoortpas 2018 aan te leveren?

Peuters waarvan de ouders een Zandvoort pas hebben (Zandvoorters met een laag inkomen) kunnen 2 dagdelen gratis naar de peuterspeelzaal. Peuters met een VVE verklaring waarvan ouders een Zandvoort pas hebben kunnen

3 dagdelen gratis naar de peuterspeelzaal. En kinderen van statushouders die een inburgeringscursus doen kunnen 4 dagdelen gratis naar de peuterspeelzaal.

Onze algemene voorwaarden zijn conform de branche organisatie

 

Peuterspeelzaal 't Opstapje 

 

 


Peuterspeelzal ’t Opstapje
(gebouw “de Golf”)
Nicolaasschool.
Bezoekadres:
J.P. Thijsseweg 24
2041 BM Zandvoort

 

Contact persoon:
Leonie de Boer

Telefoon: 06-13192998
Email: opstapje84@gmail.com

Facebook